Nasz adres:
ul. Jana i Hieronima Małeckich 1
Ełk 19-300
tel. fax (87)610 36 01

NIP 848-15-92-738
REGON 510882672

www.g1.miasto.elk.pl
g1@miasto.elk.pl